Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o.

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej w Grudziądzu

W styczniu 2014 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, podpisano umowę o dofinansowanie Projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno – ściekowej w Grudziądzu”. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

-POliŚ.

  • Deszczówka

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl