Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o.

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Przetwarzanie danych osobowych - Facebook

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH – FACEBOOK

Drogi Użytkowniku informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych są Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o., adres: 86-300 Grudziądz, ul. Mickiewicza 28/30, zwane dalej Spółką.

2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
z którym można kontaktować się na adres: ,  tel. kontaktowy: +48 564504918.

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Katarzyna Dreszler.

3.  Administrator przetwarza dane osobowe osób, które:

 • dokonały subskrypcji profilu Administratora poprzez kliknięcie ikony „Lubię to”, „Obserwuj”, lub kliknęły „Wezmę udział” lub „Zainteresowany/Zainteresowana”
  w „Wydarzeniu”;
 • kliknęły post opublikowany przez Administratora lub opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na profilu Administratora.

 

4.   Cel przetwarzania danych osobowych:

 • prowadzenie profilu Spółki pod nazwą „MWiO sp. z o. o. w Grudziądzu” na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych na stronie Zasady Facebooka;
 • przekazywanie bieżących informacji o Spółce, o organizowanych wydarzeniach, działaniach promocyjnych oraz w celu komunikacji z osobami zainteresowanymi działalnością Spółki;
 • analizowanie aktywności uczestników oraz prowadzenie statystyk dotyczących odwiedzin na profilu przy wykorzystaniu narzędzi udostępnionych przez Facebook;
 • w razie konieczności w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

 

5.  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja celów wynikających
z prawnie uzasadnionego interesu Administratora określonych powyżej  (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Dane osobowe mogą być przetwarzane również na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody, np. w celu przeprowadzenia konkursu za pośrednictwem prowadzonego przez Administratora profilu na portalu społecznościowym Facebook. (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

 

6. Administrator danych osobowych będzie przetwarzał następujące dane:

 • dane identyfikacyjne (imię i nazwisko lub nazwę profilu) oraz wizerunek w zakresie opublikowanym przez Panią/Pana na własnym profilu na Facebook’u;
 • 6informacje udostępnione przez Administratora na swoim profilu pochodzące z profili innych osób;
 • informacje opublikowane przez Panią/Pana na swoim profilu lub na innych profilach, na których zdecyduje się Pani/Pan na oznaczenie profilu Administratora lub informacje opublikowane przez Panią/Pana na profilu Administratora;
 • dane statystyczne dostępne za pomocą narzędzi do analizy danych udostępnionych przez Facebook, stosownie do warunków korzystania z serwisu Facebook. Zasady korzystania z serwisu społecznościowego Facebook są określone na stronie Zasady Facebooka. Dane gromadzone są przez funkcję Piksel Facebook oraz pliki cookies.

7.  Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także właścicielowi portalu społecznościowego Facebook – firmie Meta na zasadach dotyczących przekazywania danych określonych przez właściciela i nie podlegających zmianie.

8. Administrator danych nie przekazuje danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego jednakże w związku z tym, że dane są udostępniane właścicielowi serwisu Facebook, dane mogą być udostępniane przez właściciela serwisu poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie Facebook w zakładce Zasady dotyczące danych.

9.   Dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń lub niezbędny do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających profil Administratora będą przetwarzane przez okres dostępności danych w narzędziach udostępnionych przez Facebook, które służą do analizy statystycznej (np. statystyki strony).

10.  Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO).

 • Deszczówka

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl