Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o.

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Aktualności

Praca:

(2023-11-14)
Spółka obecnie poszukuje kandydatów na poszczególne stanowiska: Kierownik robót/inżynier sanitarny, mechanik sprzętu i maszyn, kierowca pojazdu pow. 3,5 d.m.c., kierowca - monter konserwator sieci kanalizacyjnej.

Zmiana cen za wodę i ścieki.

(2023-11-03)
Przypominamy, że zgodnie z taryfą zatwierdzoną Decyzją GD.RZT.70.294.144.2021/D.JM z dnia 08.09.2021 r. przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Gdańsku, od dnia 29.09.2023 r. nastąpi zmiana cen...

UWAGA! Zmiana numeru rachunku bankowego

(2023-11-01)
Informujemy, że zmianie ulega nasz numer rachunku bankowego. Uprzejmie prosimy, aby zgodnie z informacjami na fakturach dokonywać płatności na nowy numer konta w banku Santander.

Zmiana dni otwarcia kasy.

(2023-07-20)
Uprzejmie informujemy, iż od dnia 1 września 2023 r. kasa czynna będzie we wtorki i piątki w godz. 8.00 - 14.30, z przerwą w godz. 11.00 - 11.30.
  • Deszczówka

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl