Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o.

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Aktualności

Praca na poszczególne stanowiska.

(2021-12-03)
Praca dla technologa ds. kompostowania odpadów, technologa ds. mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, elektryka, maszynisty oczyszczalni ścieków oraz murarza.

Oferty najmu nieruchomości oraz miejsca parkingowego.

(2021-10-18)
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą najmu lokalu położonego na parterze w obiekcie przy ul. Polskich Skrzydeł 10 oś. Lotnisko. Informujemy również o możliwości najmu miejsca parkingowego Nr 20 przy ul. Jackowskiego.

Nowa lokalizacja Biura Obsługi Klienta od 6 września 2021 r.

(2021-09-09)
Uprzejmie informujemy, że Biuro Obsługi Klienta od 6 września 2021 roku rozpocznie swoją działalność w nowej lokalizacji przy ul. Curie - Skłodowskiej 10.

Nowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

(2021-09-08)
Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. informuje, że od dnia 29 września 2021 roku wchodzi w życie nowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
  • Deszczówka

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl