Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o.

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Aktualności

Kasa nieczynna do odwołania.

(2020-12-14)
Uprzejmie informujemy, że z dniem 26 października 2020 r. kasa spółki zostaje zamknięta do odwołania. Jednocześnie informujemy, że Biuro Obsługi Klienta pozostaje nadal niedostępne do odwołania, a wtorkowe dyżury do godz. 16:00 zostają zawieszone.

Informacja o zakończeniu realizacji unijnego Projektu

(2020-12-11)
Spółka Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia zakończyła realizację Projektu, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, pn.: „Modernizacja instalacji do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów poprzez dostawę

Awaria na Rządzu

(2020-12-07)
W związku z awarią magistrali wodociągowej, w rejonie ulic Północna i Grota -Roweckiego mogą pojawić się przerwy w dostawie i chwilowe pogorszenie jakości dostarczanej wody. Z przyczyn od nas niezależnych, na skutek prac budowlanych zewnętrznego wykonawcy, działającego na zlecenie prywatnego inwestora, podczas realizacji prac budowlanych przy budowie domku jednorodzinnego, uszkodzono naszą magistralę wodociągową.

Praca dla elektryka oraz murarza.

(2020-10-23)
Praca dla elektryka oraz murarza.
  • Deszczówka

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl