Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o.

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Aktualności

Akt wandalizmu na obiektach Ujęcia Wody dla Miasta Grudziądza.

(2014-01-31)

W miesiącu styczniu doszło do aktów wandalizmu na obiektach Ujęcia Wody dla Miasta Grudziądza zlokalizowanych w Lesie Rudnickim. Podobny incydent miał również miejsce na początku tego roku. Celem wandali padają stacje transformatorowe. Obiekty Ujęcia Wody, z racji ich strategicznego charakteru, objęte są stałym monitoringiem uwzględniającym funkcję tzw. cichego alarmu. W związku z tym jakakolwiek próba wtargnięcia na wygrodzony teren Ujęcia jest odnotowana i skutkuje niezwłocznym wyjazdem dyżurujących służb MWiO, jak i zewnętrznej firmy świadczącej usługi w zakresie ochrony. Niemniej jednak działania wandali tudzież potencjalnych złodziei mogą doprowadzić do uszkodzenia urządzeń infrastruktury technicznej skutkujących w najgorszym przypadku dłuższymi przerwami w dostawach wody dla Miasta.

Biorąc powyższe pod uwagę, zwracamy się  do mieszkańców, by zgłaszali stosownym służbom (Policji, Straży Miejskiej) wszelkie niepokojące sygnały związane z obecnością niepowołanych osób w obrębie studni zlokalizowanych w Lesie Rudnickim. Liczymy na to, że wzmożona czujność grudziądzan, jak również publiczne napiętnowanie podobnych zachowań ustrzeże nas przed ewentualnymi ich skutkami i negatywnymi konsekwencjami dla naszego Miasta.

  • Deszczówka

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl