Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o.

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Aktualności

Nowa usługa płatnicza-POLECENIE ZAPŁATY.

(2014-02-26)

Od dnia 01.02.2014r. udostępniamy dla Państwa nową usługę płatniczą -polecenie zapłaty.

POLECENIE ZAPŁATY jest usługą bankową wprowadzoną w Polsce do systemu krajowych rozliczeń pieniężnych na podstawie Ustawy o prawie bankowym z dn. 29 VIII 1997 r. Obecnie funkcjonuje w oparciu o Ustawę o usługach płatniczych z dn. 19 sierpnia 2011 r.

Jak uruchomić POLECENIE ZAPŁATY?

Wystarczy przyjść do Biura Obsługi Klienta przy ul. Mickiewicza 28/30 i podpisać właściwy druk lub wypełnić formularz . Potrzebny będzie nr konta i oczywiście podpis posiadacza konta bankowego. Bank weryfikuje podane informacje, prosimy więc o wprowadzanie właściwych danych związanych z kontem bankowym (nazwa, adres i podpis – zgodne ze złożonymi w banku). Nie odpowiadamy za realizację usługi w przypadku podania błędnych danych.

Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce:  Klient/Jak zapłacić fakturę/Polecenie zapłaty

  • Deszczówka

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl