Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o.

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Aktualności

Vademecum

(2015-01-19)

Szanowni Państwo.

Po raz pierwszy przygotowaliśmy dla Państwa pozycję, w której w skróconej formie zaprezentujemy działalność Grudziądzkich Wodociągów. Temat jest na tyle obszerny, że część wiadomości  zamieszczonych w Vademecum to wyłącznie zasygnalizowanie podstawowych informacji i danych związanych z Wodociągami. Mamy nadzieję, że Vademecum przybliży Państwu działalność naszej firmy.

 

Vademecum dostępne dla odbiorców w Biurze Obsługi Klienta oraz w zakładce Klient / Vademecum

  • Deszczówka

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl