Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o.

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Aktualności

Wydawanie warunków technicznych w zakresie wód deszczowych - komunikat

(2015-01-18)

W związku z tym, że za sieć kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miasto Grudziądz odpowiada Zarząd Dróg Miejskich, MWiO sp. z o.o. nie wydaje warunków technicznych w zakresie podłączeń do kanalizacji deszczowej, służby MWiO nie dokonują również odbioru robót dotyczących wód deszczowych. Działania Spółki ograniczają się tylko do realizacji umowy na konserwację kanalizacji deszczowej, którą nadzoruje Dział Kanalizacji.

We wszelkich sprawach dotyczących sieci kanalizacji deszczowej prosimy o kontakt z Zarządem Dróg Miejskich ul. Waryńskiego 34A tel. 56 66 30 800

  • Deszczówka

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl