Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o.

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Aktualności

Zwiedzanie MWiO

(2015-05-04)

Szanowni Państwo informujemy, że w celach edukacyjnych istnieje możliwość bezpłatnego grupowego zwiedzania przez przedszkola i szkoły Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Hallera oraz Oczyszczalni Ścieków w Nowej Wsi k/Grudziądza. Aby uzyskać taką zgodę należy  wypełnić wniosek  i dostarczyć go lub przesłać pocztą elektroniczną do MWiO w Grudziądzu.

Szczegóły w zakładce Klient/Zwiedzanie MWiO

  • Deszczówka

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl