Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o.

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Aktualności

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia do końca września br. odbierać będą odpady komunalne .

(2015-06-24)

W zakładce Usługi - Odbiór odpadów komunalnych zamieściliśmy aktualny harmonogram odbioru odpadów ważny od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r.

  • Deszczówka

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl