Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o.

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Aktualności

Umowa na odbiór odpadów w 2016 roku.

(2015-12-14)

Informujemy, iż w związku z zawarciem, w dniu 4 grudnia 2015 r. umowy, na odbiór odpadów
z Gminą-Miasto Grudziądz, rejon V (rejon Owczarki, Tuszewo) będzie w dalszym ciągu obsługiwany,
w zakresie odbioru odpadów, przez spółkę MWiO. Po zatwierdzeniu harmonogramu odbiorów odpadów na rok 2016, harmonogramy zostaną dostarczone mieszkańcom.

  • Deszczówka

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl