Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o.

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Aktualności

Zmiana cen i stawek opłat

(2019-07-09)

Przypominamy, że od dnia 11 czerwca 2019 roku nastąpi zmiana cen i stawek opłat zgodnie z zatwierdzoną na okres 3 lat taryfą za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Taryfa zatwierdzona została Decyzją GD.RET.070/144/D/2018.KR z dnia 21.05.2018r przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Gdańsku. Kolejna zmiana cen nastąpi 11 czerwca 2020 roku.

Szczegóły www.mwio.pl/main/ceny_wody_sciekow.html

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl