Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o.

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Aktualności

Informacja dotycząca kanalizacji deszczowej.

(2020-02-14)

W dniu 26.02.2020 r. Rada Miejska Grudziądza podjęła uchwałę w sprawie ceny za korzystanie z otwartych lub zamkniętych systemów kanalizacji deszczowej w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych. Informacje dotyczące wód opadowych lub roztopowych znajdują się na naszej stronie w zakładce "klient / wody opadowe lub roztopowe".

Jednocześnie informujemy, że wydawaniem warunków technicznych na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej od dnia 02.01.2020r. zajmuje się nasza Spółka. Szczegóły w zakładce: "klient / wody opadowe lub roztopowe".

  • Deszczówka

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl