Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o.

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Aktualności

Współpraca w zakresie termicznego przekształcania paliwa alternatywnego RDF.

(2020-07-07)

W dniu 7 lipca 2020 r. na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami w Zakurzewie koło Grudziądza, w obecności Pana Prezydenta Macieja Glamowskiego doszło do zawarcia Porozumienia dotyczącego współpracy w zakresie termicznego przekształcania paliwa alternatywnego RDF.

Stronami Porozumienia są dwie miejskie spółki: OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. reprezentowana przez Pana Marka Deca – Prezesa Zarządu oraz Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. reprezentowana przez Pana Tomasza Pasikowskiego – Prezesa Zarządu.

W Grudziądzu, podobnie jak w większości miast w Polsce, istnieje problem z nadpodażą frakcji wysokoenergetycznej odpadów. Jest to część odpadów, która nie podlega recyklingowi, a ze względu na swoją wysoką wartość energetyczną nie może podlegać składowaniu i powinna zostać zagospodarowana np. w procesie współspalania. W tej chwili odpady te są przekazywane odbiorcom posiadającym stosowne uprawnienia do ich termicznego unieszkodliwiania. Niestety w związku z tym, że odbiorców jest niewielu ceny zagospodarowania stale rosną.

Podpisane porozumienie ma zapewnić z jednej strony MWiO odbiorcę w postaci Firmy OPEC - dla rosnących ilości paliwa RDF wytwarzanych przez Zakład Gospodarki Odpadami w Zakurzewie. Z drugiej strony stanowić ma dla OPEC alternatywne źródło energii, które w odróżnieniu od paliw kopalnych, od których powoli należy odchodzić, ma charakter niewyczerpalny. Celem Porozumienia jest ustalenie wspólnej strategii termicznego przekształcenia odpadów. Konsekwencją czego będzie przygotowanie inwestycji umożliwiającej wykorzystanie paliwa alternatywnego w ciepłownictwie.

  • Deszczówka

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl