Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o.

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Aktualności

Awaria na Rządzu

(2020-12-07)

W związku z awarią magistrali wodociągowej, w rejonie ulic Północna i Grota -Roweckiego mogą pojawić się przerwy w dostawie i chwilowe pogorszenie jakości dostarczanej wody. Z przyczyn od nas niezależnych, na skutek prac budowlanych zewnętrznego wykonawcy, działającego na zlecenie prywatnego inwestora, podczas realizacji prac  przy budowie domku jednorodzinnego, uszkodzono naszą magistralę wodociągową.

Aktualnie trwają prace związane z przywróceniem dostaw wody. Awaria jest na tyle poważna, iż mieszkańcy muszą się liczyć z okresowym pogorszeniem jakości i ciśnienia wody. Nasze służby czynią wszelkie starania, by jak najszybciej przystąpić do prac naprawczych, jednakże ze względu na skalę awarii jej usuwanie może potrwać nawet do końca bieżącego tygodnia. Nasze służby pracują nad usunięciem awarii.

Za niedogodności przepraszamy.

  • Deszczówka

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl