Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o.

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Aktualności

Informacja ws. taryfy

(2021-05-20)

W związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym ws. zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Miasta Grudziądz na okres 3 lat, MWiO sp. z o.o. informuje, iż po 11.06.2021 r. do dnia wejścia w życie nowej taryfy będą obowiązywały ceny i stawki opublikowane w dotychczasowej taryfie.

Na chwilę obecną nie jest znany termin zakończenia postępowania administracyjnego, tym samym nie jest znany termin wejścia w życie nowej taryfy.

  • Deszczówka

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl