Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o.

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Aktualności

PILNE!!! KOMUNIKAT SANEPIDU W SPRAWIE PRZYDATNOŚCI WODY W GRUDZIĄDZU DO SPOŻYCIA

(2022-07-09)

Po analizie sprawozdania z badania wody pobranej w dniu 7 lipca br. z punktu zgodności zlokalizowanego w Jednostce Straży Pożarnej przy ul. Strażackiej SANEPID wydał komunikat o PRZYDATNOŚCI DOSTARCZANEJ PRZEZ MWiO WODY DO SPOŻYCIA. Woda ODPOWIADA WYMAGANIOM mikrobiologicznym określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Komunikat SANEPIDU poniżej.

Komunikat_SANEPIDU.pdf

  • Deszczówka

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl