Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o.

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Aktualności

Zmiana cen za wodę i ścieki.

(2023-11-03)

Przypominamy, że zgodnie z taryfą zatwierdzoną Decyzją GD.RZT.70.294.144.2021/D.JM z dnia 08.09.2021 r. przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Gdańsku, od dnia 29.09.2023 r. nastąpi zmiana cen i stawek opłat za wodę i ścieki. Szczegóły na

https://www.mwio.pl/main/ceny_wody_sciekow.html


  • Deszczówka

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl