Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o.

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Aktualności

Film -„Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej w Grudziądzu”.

(2012-09-19)

W dniu 2012-09-14 Telewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w programie „Skaner Grudziądza” wyemitowała dokument, który w całości został poświęcony zakończeniu realizacji projektu „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej w Grudziądzu”. Projekt ma  na celu kompleksowe rozwiązanie problemów związanych z poborem i dostarczeniem wód oraz eksploatacją infrastruktury wodociągowej na terenie aglomeracji miasta Grudziądza.

Przedmiotem projektu jest:

  • modernizacja i rozbudowa ujęcia wody
  • modernizacja stacji uzdatniania wody
  • budowa infrastruktury wodociągowej, modernizacja sieci o dużej awaryjności, oraz wymiana sieci wykonanej z rur azbestowo – cementowych

 

 

Projekt „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej w Grudziądzu” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni sp. z o.o. w Grudziądzu.

  • Deszczówka

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl