Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o.

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Aktualności

Telefon alarmowy dla mieszkańców Gminy Grudziądz

(2012-12-31)

Informujemy, że zgodnie z zawartą umową i porozumieniem z Gminą, od 1 stycznia 2013 Gmina Wiejska Grudziądz samodzielnie będzie eksploatować  własne sieci wodociągowo – kanalizacyjne.

W związku z powyższym od w/w dnia wszelkie  awarie powstałe na terenie Gminy Wiejskiej Grudziądz prosimy zgłaszać pod    CAŁODOBOWY  ALARMOWY NR TEL. 504-122-899.

Dotyczy to miejscowości: Gać, Węgrowo, Świerkocin, Zakurzewo, Marusza, Piaski, Hannowo, Pieńki Królewskie, Biały Bór, Ruda, Wałdowo Szlacheckie, Kobylanka, Turznice, Linarczyk, Skarszewy, Stary Folwark ,Lisie Kąty, Mały Rudnik, Nowa Wieś,Mokre.

Nadmieniamy, że dla mieszkańców miasta Grudziądza nic się nie zmienia, czyli nadal obowiązuje tel. alarmowy 994.

  • Deszczówka

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl