Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o.

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Aktualności

Sposób wnoszenia opłat - odpady

(2013-07-11)

Na stronie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu zamieszczono szczegółowe informacje dotyczące sposobu płatności za gospodarowanie odpadami. Zaznaczamy przy tym, iż przedstawiony sposób dotyczy wyłącznie tych z Państwa, którzy złożyli stosowną deklarację w UM.

Klienci, którzy mają odbierane odpady na podstawie zawartej z nami umowy dokonują płatności tak jak do tej pory, tj. na rachunek podany na fakturze, otrzymanej od MWiO sp. z o.o.

  • Deszczówka

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl