Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o.

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Aktualności

INFORMACJE O ODPADACH NA STRONIE WWW

(2013-07-26)

Informujemy, że została uruchomiona strona internetowa www.odpady.grudziadz.pl zawierająca wszystkie informacje o odpadach w naszym mieście administrowana przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Na stronie znajdują się informacje o opłatach, harmonogramy zbiórki odpadów, zasady segregacji , informacje o punktach selektywnej zbiórki odpadów, podziału miasta na sektory i wiele innych tematów związanych z gospodarką odpadami w Grudziądzu.

Zapraszamy do odwiedzania tej strony.

  • Deszczówka

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl