Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o.

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Aktualności

Informacja

(2017-12-01)
Działając na podstawie art. 24 ust. 9a i 10 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r., poz. 328, 1566) Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu informuje,

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na 2017r.

(2016-12-07)
W związku z tym, iż Rada Miejska Grudziądza nie podjęła uchwały o zatwierdzeniu taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, MWiO sp. z o.o. informuje, że taryfy zweryfikowane przez Prezydenta Grudziądza wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.,...

Ćwiczenia pożarnicze Kompanii Odwodowej Powiatu Grudziądzkiego na terenie ZGO w Zakurzewie

(2016-10-11)
4 października na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami w Zakurzewie przeprowadzono ćwiczenia pożarnicze Kompanii Odwodowej Powiatu Grudziądzkiego.

Historyczna Oczyszczalnia i Przepompownia ścieków w Grudziądzu.

(2016-03-16)
Z początkiem roku 2015 Spółka Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia rozpoczęła remont historycznej mechanicznej oczyszczalni i przepompowni ścieków zlokalizowanej w podziemiach budynku przy ul. Curie – Skłodowskiej 10 w Grudziądzu. Prace były wykonywane siłami własnymi - przez służby MWiO – pracowników Działu Warsztatowo – Remontowego i trwały do grudnia 2015 r
  • Deszczówka

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl