Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o.

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Aktualności

Umowa na odbiór odpadów w 2016 roku.

(2015-12-14)
Informujemy, iż w związku z zawarciem, w dniu 4 grudnia 2015 r. umowy, na odbiór odpadów z Gminą-Miasto Grudziądz, rejon V (rejon Owczarki, Tuszewo) będzie w dalszym ciągu obsługiwany, w zakresie odbioru odpadów, przez spółkę MWiO. Po zatwierdzeniu harmonogramu odbiorów odpadów na rok 2016, harmonogramy zostaną dostarczone mieszkańcom.

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

(2015-11-30)
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Jak rozpoznać pracownika MWiO?

(2015-10-20)
Istnieją sytuacje, w których nasi pracownicy muszą wejść na Państwa posesję i wykonać niezbędne czynności związane z świadczeniem usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Przykładowe czynności i najczęściej spotykane to odczyty i wymiany wodomierzy oraz czynności związane z usuwaniem awarii. Niestety pojawiają się sygnały od Państwa o podszywaniu się osób trzecich za pracowników Wodociągów.

Centrum Edukacji Ekologicznej

(2015-09-21)
19 września oficjalnie otwarto Centrum Edukacji Ekologicznej w Zakurzewie koło Grudziądza. Projekt „Budowy Centrum Edukacji Ekologicznej w Zakurzewie koło Grudziądza” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni sp. z o.o. w Grudziądzu.
  • Deszczówka

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl