Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o.

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Aktualności

Dezynfekcja instalacji

(2013-03-19)
Dział Produkcji i Monitoringu Wody Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni sp. z o.o. wykonuje dezynfekcję wody w instalacjach: zewnętrznych i wewnętrznych wody zimnej, wewnętrznych wody ciepłej oraz studni głębinowych.

"solidna firma 2012"

(2013-03-06)
W 2012 roku Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. dołączyła do grona najlepszych i zdobyła po raz kolejny ten zaszczytny tytuł. Certyfikaty Solidna Firma są najskuteczniejszym potwierdzeniem wiarygodności firmy jako rzetelnego płatnika oraz dobrego pracodawcy.

OPŁATA ABONAMENTOWA

(2013-01-23)
Przypominamy, że Rada Miejska Grudziądza Uchwałą nr XXIX/131/12 z dnia 28/11/2012 r. zatwierdziła taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 1 stycznia – 31 grudnia 2013. Składową częścią nowych taryf są opłaty abonamentowe.

Telefon alarmowy dla mieszkańców Gminy Grudziądz

(2012-12-31)
Informujemy, że zgodnie z zawartą umową i porozumieniem z Gminą, od 1 stycznia 2013 Gmina samodzielnie eksploatować będzie własne sieci wodo dociągowo – kanalizacyjne. W związku z powyższym od w/w dnia wszelkie naprawy i awarie powstałe na terenie Gminy Grudziądz prosimy zgłaszać pod ALARMOWY NR TEL. 504-122-899.
  • Deszczówka

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl