Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o.

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Aktualności

Dni Otwarte Funduszy Europejskich

(2014-02-25)
Mamy przyjemność poinformować, iż Spółka Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia przystąpiła do udziału w ogólnopolskiej akcji „Dni Otwarte Funduszy Europejskich”, organizowanej z okazji 10 – lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

Akt wandalizmu na obiektach Ujęcia Wody dla Miasta Grudziądza.

(2014-01-31)
W miesiącu styczniu doszło do aktów wandalizmu na obiektach Ujęcia Wody dla Miasta Grudziądza zlokalizowanych w Lesie Rudnickim. Podobny incydent miał również miejsce na początku tego roku. Celem wandali padają stacje transformatorowe. Obiekty Ujęcia Wody, z racji ich strategicznego charakteru, objęte są stałym monitoringiem uwzględniającym funkcję tzw. cichego alarmu.

„Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno – ściekowej w Grudziądzu”

(2014-01-01)
MWiO sp. z o.o. pozyskała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (Priorytet I „Gospodarka wodno – ściekowa”. Działanie 1.1 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM).

INFORMACJE O ODPADACH NA STRONIE WWW

(2013-07-26)
Informujemy, że została uruchomiona strona internetowa www.odpady.grudziadz.pl zawierająca wszystkie informacje o odpadach w naszym mieście administrowana przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.
  • Deszczówka

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl