Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o.

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Aktualności

Dofinansowanie indywidualnych podłączeń do sieci kanalizacji sanitarnej

(2012-08-13)
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, w ramach realizowanych ze środków krajowych programów priorytetowych z zakresu Ochrony Wód przeznacza środki...

Podpisanie umów na realizację zadania pn: „Dostawa sprzętu i wyposażenia laboratorium cz. I.”

(2012-06-12)
Spółka Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia z siedzibą w Grudziądzu, będąca Beneficjentem Projektu pn.: „Modernizacja Składowiska Odpadów w Zakurzewie koło Grudziądza” ma przyjemność poinformować o podpisaniu trzech kolejnych umów w ramach realizowanego Projektu.

Modernizacja linii sortowni wraz z dostawą maszyn i urządzeń do przyjętej technologii na Składowisku Odpadów w Zakurzewie koło Grudziądza

(2012-04-17)
Spółka Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia z siedzibą w Grudziądzu, będąca Beneficjentem Projektu pn.: „Modernizacja Składowiska Odpadów w Zakurzewie koło Grudziądza” ma przyjemność poinformować

Zakończenie realizacji zadania

(2010-12-02)
Zakończenie realizacji zadania pn. „Modernizacja sieci wodociągowych wykonanych z rur azbestowo-cementowych na osiedlu Tarpno, Strzemięcin, Mniszek w Grudziądzu”
  • Deszczówka

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl