Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o.

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Aktualności

Zakończenie realizacji zadania

(2010-12-02)
Zakończenie realizacji zadania pn. „Modernizacja sieci wodociągowych wykonanych z rur azbestowo-cementowych na osiedlu Tarpno, Strzemięcin, Mniszek w Grudziądzu”

Zakończenie realizacji zadania

(2010-12-01)
Zakończenie realizacji zadania pn. „Modernizacja sieci wodociągowych wykonanych z rur azbestowo-cementowych na osiedlu Strzemięcin w Grudziądzu”

Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej w Grudziądzu.

(2010-06-14)
W dniu 8 czerwca 2010 r. Krzysztof Dąbrowski - Prezes Zarządu Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni sp. z o.o. podpisał ostatnie dwie umowy realizowane w ramach projektu "Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej w Grudziądzu".

Modernizacja sieci wodociągowych

(2010-05-12)
Modernizacja sieci wodociągowych wykonanych z rur azbestowo-cementwoych na osiedlach Strzemięcin, Tarpno, Mniszek w Grudziądzu
  • Deszczówka

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl