Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o.

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Aktualności

Informacja dotycząca kanalizacji deszczowej.

(2020-02-14)
W dniu 26.02.2020 r. Rada Miejska Grudziądza podjęła uchwałę w sprawie ceny za korzystanie z otwartych lub zamkniętych systemów kanalizacji deszczowej w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych. Informacje dotyczące wód opadowych lub roztopowych znajdują się na naszej stronie w zakładce "klient/wody opadowe lub roztopowe".

Awaria sieci wodociągowej 300 mm w ul. Waryńskiego

(2020-02-12)
Informujemy, że w poniedziałek 02.03.2020 nastąpiła awaria sieci wodociągowej średnicy 300 mm w ul. Waryńskiego. W związku z awarią nie przewidujemy przerw w dostawie wody do klientów. Wszystkie zgłoszenia pogorszenia jakości dostaw wody (zmętnienie lub zabrudzenie osadami żelaza, manganu i kamienia) należy zgłaszać do dyspozytora SUW.

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY JAKOŚCI WODY

(2019-06-28)
W związku z podjęciem w dniu 28.06.2019 r. informacji zamieszczonej na stronie internetowej Urzędu Gminy Grudziądz pod adresem http://grudziadz.ug.gov.pl/artykul/43/2736/komunikat-nr-1-dla-odbiorcow-wody-dostarczanej-przez-wodociag-publiczny-grudziadz-gminna-siec-wodociagowa-w-miejscowosci-maly-rudnik, dotyczącej warunkowej przydatności wody do spożycia w miejscowości Mały Rudnik gmina Grudziądz informujemy, że

INFORMACJA O NOWYCH TARYFACH

(2019-01-04)
Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. informuje, że od dnia 11 czerwca 2018 roku wchodzi w życie nowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
  • Deszczówka

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl