Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o.

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Wydział Kanalizacji Sanitarnej

W Grudziądzu system kanalizacji sanitarnej ze względu na sposób odprowadzania ścieków dzieli się na kanalizację grawitacyjną i kanalizację tłoczną. Całość systemu kanalizacyjnego tworzą połączone ze sobą:

  • instalacje kanalizacyjne,
  • przykanaliki łączące wewnętrzną instalację kanalizacyjną z siecią,
  • sieci kanalizacyjne wraz ze studniami,
  • pompownie i przewody przesyłowe,

Do głównych zadań Wydziału Kanalizacji należą prace konserwacyjne oraz eksploatacyjne na sieci, kanalizacji sanitarnej której długość wynosi około 207,58 km, w tym sieć ogólnospławna 2,90 km. W systemie kanalizacyjnym miasta jest również około 2,9km sieci ogólnospławnej. Obecnie eksploatowanych jest 16 przepompowni ścieków. W Centralnej Przepompowni Ścieków zlokalizowanej przy ul. Waryńskiego prowadzony jest całodobowy monitoring on-line stanu wszystkich przepompowni. Powstanie ich na terenie miasta związane było z powstawaniem sieci kanalizacyjnej w danym rejonie. Pompy zastosowane w przepompowniach to pompy zatapialne, pionowe. Większość przepompowni posiada 2-stronne zasilanie elektryczne lub jest wyposażone w możliwość zasilania zewnętrznego poprzez agregat prądotwórczy. Dział dysponuje wysoko specjalistycznym sprzętem.

Z szeregu ich zastosowań najważniejszymi są: czyszczenie sieci kanalizacyjnej, usuwanie zatorów na sieci oraz w rurociągach, prowadzenie inspekcji stanu technicznego sieci, wykrywanie istniejących awarii oraz nielegalnych podłączeń do sieci.

Informujemy, iż kanalizacja deszczowa jest własnością  MWiO Sp. z o.o.

WYDZIAŁ KANALIZACJI SANITARNEJ

86-300 Grudziądz, ul. Hallera 79
KIEROWNIK WYDZIAŁU – Marcin Chrzanowski
tel.: (56) 45 04 960

  • Deszczówka

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl