Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o.

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Wydział Sprzedaży

 

Biuro Obsługi Klienta mieszczące się w siedzibie spółki przy ul. Curie - Skłodowskiej 10 zajmuje się następującymi sprawami:

 • informowanie klientów o procedurach i warunkach podłączenia do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
 • zawieranie umów o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,
 • zawieranie umów na odbiór odpadów komunalnych stałych,
 • zawieranie umów na korzystanie z infrastruktury deszczowej,
 • przyjmowanie zleceń na plombowanie wodomierzy,
 • przyjmowanie odczytów wodomierzy, w tym:
  • całodobowo za pomocą SMS na numer 882 406 661 (Prosimy w treści SMS oprócz stanu wodomierza o podanie adresu i numeru wodomierza, ewentualnie przesłanie zdjęcia wodomierza z widocznym numerem i stanem)
  • pocztą elektroniczną na adres
  • telefonicznie do godz. 15.00 telefon 56 45 04 938
 • uzgadnianie warunków spłaty zadłużeń,

 • przyjmowanie zgłoszeń o awariach,
 • przyjmowanie reklamacji,
 • udzielanie wyjaśnień dotyczących wystawionych faktur,
 • inne sprawy dotyczące usług świadczonych przez MWiO.

telefony do Biura Obsługi Klienta:

56 45 04 938, 56 45 04 886, 56 45 04 905, 56 45 04 929

e-mail:

 

W lokalizacji przy ul. Curie - Skłodowskiej 10 dostępna jest również kasa

umożliwiająca płatności gotówkowe i bezgotówkowe.

Kasa czynna jest w poniedziałek, wtorek i piątek w godz. 8.00 - 14.30,

z przerwą w godz. 11.00 - 11.30.

 

Referat Uzgodnień Technicznych z siedzibą przy ul. Mickiewicza 28/30 zajmuje się:

 • przyjmowanie zleceń na wykonanie przyłączy wod.-kan. oraz podłączeń do sieci wod.-kan.,
 • wykonywanie projektów budowlanych na sieci i przyłącza wod-kan,
 • wydawanie warunków technicznych przyłączenia do sieci,
 • dokonywanie uzgodnień dokumentacji oraz uzgodnień kolizji z uzbrojeniem wod.-kan.,

telefony do Referatu Uzgodnień Technicznych: 56 45 04 923, 56 45 04 924, 56 45 04 927

godziny otwarcia Biura Obsługi Klienta i Referatu Uzgodnień Technicznych:

od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00

 • Deszczówka

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl