Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o.

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Jakość i środowisko

"Spółka Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia zwraca szczególną uwagę na potencjalny wpływ swoich działań oraz usług na środowisko. Na bieżąco monitoruje oddziaływanie na środowisko naturalne oraz tworzy bazy danych w tym zakresie. Firma wywiązuje się terminowo z obowiązków nałożonych na podmioty gospodarcze przez prawo ochrony środowiska ( sprawozdawczość środowiskowa, naliczanie i wnoszenie opłat za korzystanie ze środowiska i za usługi wodne, przekazywanie wymaganych prawem danych i informacji).

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o. nie ponosi kar z tytułu naruszania określonych prawem warunków korzystania ze środowiska."

 

 

  • Deszczówka

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl