Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o.

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Jesteś na: Strona główna / Klient

Klient

Biuro Obsługi Klienta

Biuro Obsługi Klienta mieszczące się w siedzibie spółki przy ul. Mickiewicza 28/30 zajmuje się następującymi sprawami:

 • informowanie klientów o procedurach i warunkach podłączenia do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
 • przyjmowanie zleceń na wykonanie przyłączy wod.-kan. oraz podłączeń do sieci wod.-kan.,
 • wykonywanie projektów budowlanych na sieci i przyłącza wod-kan,
 • wydawanie warunków technicznych przyłączenia do sieci,
 • dokonywanie uzgodnień dokumentacji oraz uzgodnień kolizji z uzbrojeniem wod.-kan.,
 • zawieranie umów o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,
 • zawieranie umów na odbiór odpadów komunalnych stałych,
 • przyjmowanie zleceń na plombowanie wodomierzy,
 • przyjmowanie odczytów wodomierzy, w tym:
  • pocztą elektroniczną na adres
  • telefonicznie do godz. 15.00 telefon 56 4504938 po 15.00 telefon 56 4504912 (automatyczna sekretarka),
 • uzgadnianie warunków spłaty zadłużeń,
 • przyjmowanie zgłoszeń o awariach,
 • przyjmowanie reklamacji,
 • udzielanie wyjaśnień dotyczących wystawionych faktur,
 • inne sprawy dotyczące usług świadczonych przez MWiO.

 

Biuro Obsługi Klienta

ul. Mickiewicza 28/30, 86-300 Grudziądz

godziny otwarcia:

od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00
(wtorki do godziny 16.00)

telefon:  (56) 45 04 938, (56) 45 04 886, (56) 45 04 905, (56) 45 04 929
fax: 56 45 04 912
e-mail:

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl