Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o.

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Odbiór odpadów komunalnych

Zawarcie umowy na odbiór odpadów komunalnych:

Spółka zajmuje się odbiorem odpadów komunalnych stałych z nieruchomości niezamieszkałych oraz  firm. Dysponujemy pojemnikami o pojemności 60 l do 7 m3, których wielkość dostosowywana jest indywidualnie do potrzeb Klienta. Posiadamy również pojemniki do selektywnej zbiórki o pojemności 240 l oraz 1100 l. W celu zachęcenia do segregacji odpadów przygotowaliśmy dla Państwa specjalną ofertę. Odbiór odpadów odbywa się na podstawie zawartej, pisemnej umowy między MWiO sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu a Zleceniodawcą - Klientem - zamawiającym pojemniki. Umowa może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do nieruchomości, z której będą pochodziły odpady. Więcej informacji można uzyskać w Biurze Obsługi Klienta lub pod numerem telefonu 56 46 81 300 wewn. 2 lub 20.

Pozostałe usługi

Oprócz odbioru odpadów komunalnych spółka zajmuje się odbiorem odpadów typu gruz czy tez odpady poremontowe, które odbierane są na podstawie osobnych zleceń.

Mogą Państwo odpłatnie zamówić kontener na :

  • gruz
  • odpady poremontowe
  • odpady biodegradowalne
  • odpady wielkogabarytowe
  • papę odpadową

Odbiór wyżej wymienionych odpadów odbywa się w kontenerach 3 m3, 5 m3 oraz 7 m3 na pisemne zlecenia klienta. W przypadku zainteresowania, przed złożeniem zlecenia, prosimy o wcześniejszy, telefoniczny kontakt pod numerem telefonu 56 46 81 300 wewn. 2 lub 20, celem ustalenia wielkości kontenera oraz rodzaju odpadów. Zlecenie  zgłaszać należy w  siedzibie Miejskich Wodociągów, w Biurze Obsługi Klienta!!!

Wraz ze zleceniem na podstawienie kontenera prosimy o załączenie podpisanej klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Odbiór odpadów komunalnych [ 3 ]
Jak segregować odpady-ulotka.pdf Jak segregować odpady-ulotka.pdf 17-01-10 10:12 6.3MB Jak segregować odpady-ulotka.pdf pobierz
Zlecenie 2024 - firmy..pdf Zlecenie 2024 - firmy..pdf 24-01-02 07:35 251.5KB Zlecenie 2024 - firmy..pdf pobierz
Zlecenie 2024 - os. fizyczne..pdf Zlecenie 2024 - os. fizyczne..pdf 24-01-02 07:34 249.71KB Zlecenie 2024 - os. fizyczne..pdf pobierz
  • Deszczówka

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl