Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o.

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Odbiór techniczny przyłączy wod-kan

W celu dokonania odbioru przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego klient powinien złożyć następujące dokumenty:

  • Uzgodniony w MWiO Sp. z o.o. projekt budowlany przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego,
  • Zlecenie na dokonanie odbioru oraz przyłączenia do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej
    (w przypadku, gdy przyłącze wykonuje firma inna niż MWiO sp. z o.o.),
  • Zlecenie na wykonanie przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego
    (w sytuacji, gdy przyłącze kompleksowo wykonuje MWiO sp. z o.o.).

Warunkiem dokonania odbioru jest zawarcie umowy na dostawę wody i/lub odbiór ścieków. Właściwą umowę należy zawrzeć w Wydziale Sprzedaży - Referat Umów i Windykacji.

Wydział Sprzedaży - Referat Uzgodnień Technicznych

ul. Mickiewicza 28/30, 86-300 Grudziądz
tel.: 56 450 49 23
tel.: 56 450 49 27

  • Deszczówka

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl