Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o.

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Odczyt elektroniczny

Prawie wszystkie wodomierze główne wyposażone są w nakładki służące do zdalnego, radiowego odczytu. Odczyty wykonywane osobiście przez pracownika MWiO, zostały zastąpione zdalnym, elektronicznym odczytem wodomierza.

Zaletą tej zmiany jest m.in. możliwość dokonania odczytu zdalnie bez konieczności wchodzenia pracownika MWiO do budynku. Ta forma odczytu zapewnia wyeliminowanie pomyłek i daje możliwość odczytu wodomierzy zainstalowanych w miejscach trudno dostępnych.

Zmiana formy odczytu nie łączy się z dodatkowymi kosztami dla Klienta!

Zapisy umowy, które dotyczą wodomierza, mają zastosowanie również do zamontowanych nakładek, tzn. nie może być ona zdejmowana, przemieszczana itp.

  • Deszczówka

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl