Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o.

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Jak się podłączyć do sieci wod-kan?

Procedura przyłączenia do sieci:

Wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wod - kan:

W celu otrzymania warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci należy złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych na podłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej , wniosek o wydanie warunków technicznych na podłączenie do sieci kanalizacji deszczowej .  Wniosek dostępny na stronie internetowej lub w Referacie Uzgodnień Technicznych przy ul. Mickiewicza 28/30.

Do wniosku należy dołączyć aktualną mapę sytuacyjno - wysokościową z zaznaczonymi granicami nieruchomości i lokalizacją projektowanego obiektu budowlanego (2 egz.). Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Referacie Uzgodnień Technicznych. Aktualny koszt wydania warunków dostępny jest po kliknięciu w link: Cennik za usługi wydania warunków technicznych i uzgodnienia projektu.

Opracowanie projektu:

Po uzyskaniu warunków technicznych należy zlecić opracowanie projektu budowlanego przyłączy wod - kan projektantowi z odpowiednimi uprawnieniami. Informujemy, że istnieje możliwość zlecenia wykonania projektu przyłączy wod - kan MWiO sp. z o.o. W tym przypadku należy zgłosić się do Referatu Uzgodnień Technicznych w celu podpisania umowy na opracowanie projektu. Aktualny cennik opracowania projektu dostępny jest po kliknięciu w link: Cennik za usługi wydania warunków technicznych i uzgodnienia projektu.

Uzgodnienie projektu przyłączy wod - kan:

Po opracowaniu, projekt przyłączy wod - kan należy przedłożyć do uzgodnienia w MWiO sp. z o.o. Do uzgodnienia projektu przyłączy wod - kan wymagane jest złożenie Wniosek o uzgodnienie projektu budowlanego oraz 2 egzemplarze projektu budowlanego. Wniosek o uzgodnienie projektu dostępny jest na stronie internetowej lub w Referacie Uzgodnień Technicznych przy ul. Mickiewicza 28/30. Projekt wraz z wnioskiem o uzgodnienie należy złożyć w Referacie Uzgodnień Technicznych. Aktualny cennik uzgodnienia projektu dostępny jest po kliknięciu w link: Cennik za usługi wydania warunków technicznych i uzgodnienia projektu.

Wykonanie przyłączy wod - kan:

Inwestor zobowiązany jest do złożenia zlecenia (po wcześniejszym uzgodnieniu projektu):

  • na kompletne wykonanie usługi tj. wybudowanie przyłącza, włączenie w sieć, odbiór techniczny oraz usługę geodezyjną, lub
  • na wykonanie przyłączenia do sieci i odbiór techniczny. Inwestor ma obowiązek dostarczenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

W momencie wypełnienia zlecenia o wykonanie przyłącza lub przyłączenia nieruchomości do sieci wod - kan, inwestor zobowiązany jest do podpisania umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, umowy na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych.
Wypełnianie i podpisywanie zleceń odbywa się w Referacie Uzgodnień Technicznych.

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Przyłączenie do sieci [ 7 ]
Aneks_1_30.04.2021_do_Z_17_2020_cennik_usług_
wodociągowo_kanalizacyjnych_18.09.2020.pdf Aneks_1_30.04.2021_do_Z_17_2020_cennik_usług_ wodociągowo_kanalizacyjnych_18.09.2020.pdf 21-05-24 11:55 195.69KB Aneks_1_30.04.2021_do_Z_17_2020_cennik_usług_
wodociągowo_kanalizacyjnych_18.09.2020.pdf pobierz
Cennik usług wodociągowo – kanalizacyjnych świadczonych przez MWiO sp. z o.o. na rzecz osób trzecich _od 01.10.2020r. (wers. dost.cyfrowo)..pdf Cennik usług wodociągowo – kanalizacyjnych świadczonych przez MWiO sp. z o.o. na rzecz osób trzecich _od 01.10.2020r. (wers. dost.cyfrowo)..pdf 20-09-30 13:39 653.03KB Cennik usług wodociągowo – kanalizacyjnych świadczonych przez MWiO sp. z o.o. na rzecz osób trzecich _od 01.10.2020r. (wers. dost.cyfrowo)..pdf pobierz
Cennik usług wodociągowo – kanalizacyjnych świadczonych przez MWiO sp. z o.o. na rzecz osób trzecich_od 01.10.2020r. org. Cennik usług wodociągowo – kanalizacyjnych świadczonych przez MWiO sp. z o.o. na rzecz osób trzecich_od 01.10.2020r. org. 20-09-30 13:38 1.2MB Cennik usług wodociągowo – kanalizacyjnych świadczonych przez MWiO sp. z o.o. na rzecz osób trzecich_od 01.10.2020r. org. pobierz
Wniosek o uzgodnienie projektu budowlanego  FST (od 19.09.2020) Wniosek o uzgodnienie projektu budowlanego FST (od 19.09.2020) 20-09-23 12:58 83.62KB Wniosek o uzgodnienie projektu budowlanego  FST (od 19.09.2020) pobierz
Wniosek o wydanie warunków technicznych kanalizacja deszczowa FST  (od 19.09.2020) Wniosek o wydanie warunków technicznych kanalizacja deszczowa FST (od 19.09.2020) 20-09-23 12:59 88.2KB Wniosek o wydanie warunków technicznych kanalizacja deszczowa FST  (od 19.09.2020) pobierz
Wniosek o wydanie warunków technicznych wod-kan FST (od 19.09.2020) Wniosek o wydanie warunków technicznych wod-kan FST (od 19.09.2020) 20-09-23 12:58 98.38KB Wniosek o wydanie warunków technicznych wod-kan FST (od 19.09.2020) pobierz
Wniosek o zapewnienie dostawy wody i odprowadzanie ścieków.pdf Wniosek o zapewnienie dostawy wody i odprowadzanie ścieków.pdf 18-06-25 11:44 414.72KB Wniosek o zapewnienie dostawy wody i odprowadzanie ścieków.pdf pobierz
  • Deszczówka

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl