Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o.

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Kanalizacyjne

Wskazówki dla dostawców ścieków:

 • wszelkie niedrożności w kanalizacji sanitarnej należy zgłaszać pod nr tel. 994 całodobowo lub 56 4504961 w dni robocze od 7.00-15.00,
 • usunięcia awarii dokonujemy tylko i wyłącznie po zgłoszeniu przez właściciela lub administratora posesji,
 • zgodnie z  wyż. wym. informacją dzierżawcy mieszkań, spółdzielcy,  najemcy, winni zgłaszać niedrożność kanalizacji do właściciela lub administratora budynku.

Za wszelkie niedrożności rynien, studzienek wpustowych (kratek) na terenie podwórka, osiedla odpowiada właściciel budynku lub administrator.

Eksploatacja i konserwacja sieci kanalizacyjnej ściekowej i deszczowej

Wykonujemy usługi na rzecz osób fizycznych i prawnych:

 • czyszczenie sieci o średnicy rur do 600 mm,
 • udrażnianie kanałów,
 • próby ciśnieniowe,
 • wbijanie igłofiltrów,
 • inspekcji TV kanalizacji w zakresie średnic od 100mm do 1000mm.

Dysponujemy odpowiednim wysokospecjalistycznym sprzętem:

 • samochód SCK Mercedes Kroll,
 • samochód SCKR MAN o pojemności 6m3,
 • samochód SCKR MAN o pojemności 10m3,
 • samochód SCK Mitsubishi FUSO o pojemności 3m3,
 • spirale, cienkie węże do usuwania zatorów wewnętrznych.

UWAGA! Użycie sprzętu samochodowego wymaga powierzchni utwardzonej terenu. Konieczny jest dostęp do studni rewizyjnych podczas wykonywania usługi.

Ze względów proceduralnych telefoniczne zgłoszenie awarii przyjmowane jest tylko od właścicieli lub administratorów nieruchomości na terenie miasta Grudziądza. W trakcie wykonywania usługi wymagana jest obecność osoby uprawnionej do podpisania zlecenia.
Dla usług poza terenem miasta obowiązuje pisemne zgłoszenie.

Terminy wykonania zlecenia

 • w dniu zgłoszenia awarii dla zgłoszeń z terenu miasta Grudziądza (o ile nie wystąpiły awarie nadzwyczajne w mieście)
 • zgłoszenia spoza  Grudziądza uzgadniane telefonicznie lub faxem

Wykonanie usługi w godzinach od 22.00 do 7.00 oraz w dni wolne od pracy, niedziele i święta należy doliczyć 50% wartości ceny do kwoty netto.

Przegląd odcinków sieci z wykorzystaniem kamery do inspekcji TV.

Dysponujemy mobilną kamerą RICO EAB na samochodzie Citroen Jumper, sprzężoną z zestawem komputerowym oraz urządzeniem video do nagrywania inspekcji na płyty DVD.

Przy pomocy kamery do inspekcji TV wykonujemy:

 • przeglądy stanu technicznego rurociągów,
 • przeglądy awaryjne np. zapadnięcia, ocena uszkodzeń, co pozwala na podjęcie właściwych działań naprawczych,
 • kontrole stanu przyłączy kanalizacyjnych.

Urządzenie pracuje w zakresie średnic - 150mm do  1200mm, minimalna średnica studni - 1000mm.

Przeglądy wykonywane są po uprzednim oczyszczeniu kanału za pomocą samochodów specjalistycznych .
Użycie tego sprzętu wymaga powierzchni utwardzonej terenu. Konieczny dostęp do studni rewizyjnych podczas wykonywania usługi

W trakcie wykonywania usługi wymagana jest obecność osoby uprawnionej do podpisania zlecenia.
Terminy wykonania zlecenia uzgadniane są telefonicznie lub faxem.

Wykonanie usługi w godzinach od 22.00 do 7.00 oraz w dni wolne od pracy,
niedziele i święta - należy doliczyć 50% wartości ceny do kwoty netto.

Pamiętaj NIE WYRZUCAJ odpadów do kanalizacji!!!

Zapchana kanalizacja wiąże się z brakiem odpływu ścieków i uniemożliwia korzystanie z urządzeń sanitarnych. To bardzo nieprzyjemny i „cuchnący” problem. Wtedy też dopiero uświadamiamy sobie, z czym mamy do czynienia. Przyczyny mogą być różne, rozpoczynając od uszkodzeń rur, nieprawidłowego wykonania instalacji i jej odpowietrzenia, nieszczelności rur, kończąc na tym co do niej wrzucamy… Prawidłowo wykonana instalacja kanalizacyjna również nie będzie funkcjonować jak należy, gdy będą do niej trafiać odpady stałe, resztki farb i tynków z remontów, tłuszcze i resztki pożywienia. Trzeba również pamiętać, że nie wszystkie asortymenty higieniczne (np. nierozpuszczalne chusteczki nawilżane) są przeznaczone do użycia i wrzucenia do kanalizacji. Wrzucanie niezabezpieczonych przedmiotów typu skalpel, igły mogą narazić pracowników przedsiębiorstwa na niebezpieczeństwo podczas prac i doprowadzić przy skaleczeniu do zakażenia. Wszelkie w/w przedmioty powodują zmniejszenie przekroju rur, a co za tym idzie powodowanie zatorów i często cofanie się ścieków do posesji i straty materialne… Wrzucanie resztek pożywienia jest natomiast pożywką stanowiącą pokarm dla gryzoni, które szybko przyzwyczajają się do takich „darmowych stołówek”. Szczury są też problemem i powodem powstawania zapadnięć chodników, ulic itp. poprzez robienie tuneli wokół rurociągów, studni. Roznoszą również groźne choroby.

Należy pamiętać, że do kanalizacji nie wolno wyrzucać:

 • resztek żywności, w tym tłuszczu powodującego przyklejanie się do ścian rur i ich obrastanie w twarde złogi
 • stałych odpadów: szmaty, kostkach zapachowych do WC, nierozpuszczalne w wodzie materiałów, zbijające się w rurach w zwartą masę,
 • ostrych przedmiotów np. igieł, skalpeli powodujących zagrożenie dla pracowników przedsiębiorstwa
 • resztek materiałów budowlanych po remontach, które tworzą zwarte, trudne do usunięcia zatory, w postaci wylewki na dnie rur
 • lekarstw, farb oraz chemikaliów innych niż powszechnie używane środki czystości, których działanie może mieć wpływ na działanie biologicznej oczyszczalni ścieków

Przyczyną nieprawidłowego odpływu ścieków z instalacji może być również nieprawidłowo wykonana instalacja kanalizacji sanitarnej lub nieprawidłowo wykonane jej odpowietrzenie. Częstym objawem źle wykonanej instalacji i wystąpienia cofnięcia ścieków podczas udrażniania i czyszczenia sieci przez nasze pojazdy specjalistyczne jest właśnie nieprawidłowo wykonana instalacja wewnętrzna w budynku. W szczególności przyczynami są: zbyt małe średnice odpowietrzenia instalacji lub ich brak, przewężenia średnicy pionów (wywiewka dachowa musi być wyprowadzona ponad dach i mieć tą samą średnicę co pion kanalizacyjny). Według przepisów odpowietrzony musi być przynajmniej jeden pion kanalizacyjny na instalacji licząc od podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej. Należy pamiętać, że nieprawidłowo wykonana instalacja pod względem „dostarczenia” odpowiedniej ilości powietrza poprzez jej wentylację będzie powodować np. opróżnianie syfonów podczas korzystania z niej (a co się z tym wiąże, wydostawanie się gazów kanalizacyjnych do pomieszczeń), problemy z prawidłowym spływem ścieków.

 • Deszczówka

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl