Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o.

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Aktualności

Nowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

(2021-09-08)

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. informuje, że od dnia 29 września 2021 roku wchodzi w życie nowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Szczegółowe informacje w zakładce Klient/Ceny wody i ścieków

  • Deszczówka

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl