Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o.

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Jesteś na: Strona główna / Kontakt

Kontakt

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 28/30
86-300 Grudziądz
NIP 876-18-72-491,  Regon: 870485618,   KRS Nr 0000010351, Nr BDO 000024196

Nr konta:  Bank Millennium nr 91 1160 2202 0000 0000 6088 4611

Kapitał zakładowy 64 028 500,00 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery miliony dwadzieścia osiem tysięcy pięćset złotych).

Sekretariat

tel. 56 45 04 901
fax: 56 45 04 934
mail:

Obsługa Klienta

tel. 56 45 04 938
tel. 56 45 04 905
tel. 56 45 04 929
tel. 56 45 04 886

mail:

Laboratorium Centralne

ul. Curie – Skłodowskiej 10
tel. 56 45 04 913

Stacja Uzdatniania Wody

ul. Hallera 79
tel. 56 45 04 950

Oczyszczalnia Ścieków

Nowa Wieś
tel. 56 46 59 077

Zakład Gospodarki Odpadami

tel. 56 46 81 300

wew. 1 PSZOK,

wew. 2 przyjęcie odpadów do ZGO,

wew. 3 kontakt w sprawie odbioru odpadów,

wew. 4 centrum edukacji ekologicznej,

 

POGOTOWIE WODOCIĄGOWE

tel. 994
wszystkie rozmowy z pogotowiem wod-kan są nagrywane

  • Deszczówka

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl