Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o.

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Ceny wody i ścieków

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. informuje, że od dnia 11 czerwca 2018 roku wchodzi w życie nowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Taryfa została zatwierdzona Decyzją GD.RET.070/144/D/2018.KR z dnia 21.05.2018 r przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Gdańsku.

Zgodnie z art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U z 2017 poz. 328 t.j. z późn. zm.) taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia przez organ regulacyjny (PGW Wody Polskie).

Organ regulacyjny ogłosił zatwierdzoną taryfę na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 04 czerwca 2018 r. W związku z powyższym nowa taryfa obowiązuje od 11 czerwca 2018 r.

Taryfa zatwierdzona została na okres 3 lat.

Link do publikacji na stronie Wód Polskich: https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-gdansku-taryfy/decyzja-nr-gd-ret-070-144-d-2018-kr.html

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Opłaty za wodę i ścieki [ 1 ]
Decyzja nr GD.RET.070.144.D.2018.KR.pdf Decyzja nr GD.RET.070.144.D.2018.KR.pdf 18-06-06 07:51 6.59MB Decyzja nr GD.RET.070.144.D.2018.KR.pdf pobierz
  • Deszczówka

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl