Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o.

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Dokumenty do pobrania

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Dokumenty do pobrania [ 5 ]
Cennik za przyjęcie odpadów na rok 2023.pdf Cennik za przyjęcie odpadów na rok 2023.pdf 22-11-28 08:45 382.37KB Cennik za przyjęcie odpadów na rok 2023.pdf pobierz
Cennik_za_usługi_wodociągowo_kanaliza....pdf Cennik_za_usługi_wodociągowo_kanaliza....pdf 23-03-13 09:31 285.45KB Cennik_za_usługi_wodociągowo_kanaliza....pdf pobierz
REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W ZAKURZEWIE.pdf REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W ZAKURZEWIE.pdf 20-09-24 08:43 581.49KB REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W ZAKURZEWIE.pdf pobierz
Regulamin_rozpatrywania reklamacji - 10.05.2022.pdf Regulamin_rozpatrywania reklamacji - 10.05.2022.pdf 22-05-12 14:37 389.81KB Regulamin_rozpatrywania reklamacji - 10.05.2022.pdf pobierz
Wyciąg z regulaminu świadczenia usług przez Zakład Gospodarki Odpadami.pdf Wyciąg z regulaminu świadczenia usług przez Zakład Gospodarki Odpadami.pdf 20-09-24 08:47 806.84KB Wyciąg z regulaminu świadczenia usług przez Zakład Gospodarki Odpadami.pdf pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: e-Faktura [ 1 ]
Oświadczenie e-Faktury Oświadczenie e-Faktury 23-01-17 15:28 69.96KB Oświadczenie e-Faktury pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: iBOK [ 3 ]
iBOK Instrukcja iBOK Instrukcja 23-01-17 15:20 506.55KB iBOK Instrukcja pobierz
iBOK Oświadczenie iBOK Oświadczenie 13-08-21 14:03 42.31KB iBOK Oświadczenie pobierz
iBOK Regulamin korzystania iBOK Regulamin korzystania 22-12-09 08:24 56.57KB iBOK Regulamin korzystania pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Jak się podłączyć do sieci wod-kan [ 3 ]
Wniosek o uzgodnienie projektu FST Wniosek o uzgodnienie projektu FST 23-01-17 10:39 675.39KB Wniosek o uzgodnienie projektu FST pobierz
Wniosek o wydanie warunków technicznych wod-kan FST  Wniosek o wydanie warunków technicznych wod-kan FST 23-01-17 10:41 710.12KB Wniosek o wydanie warunków technicznych wod-kan FST  pobierz
Wniosek o zapewnienie dostawy wody i odprowadzanie ścieków.pdf Wniosek o zapewnienie dostawy wody i odprowadzanie ścieków.pdf 23-01-12 13:04 70.4KB Wniosek o zapewnienie dostawy wody i odprowadzanie ścieków.pdf pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Opłaty za wodę i ścieki [ 2 ]
Decyzja GD.RZT.70.294.144.2021 D.JM .pdf Decyzja GD.RZT.70.294.144.2021 D.JM .pdf 21-09-21 14:00 9.4MB Decyzja GD.RZT.70.294.144.2021 D.JM .pdf pobierz
Nowe taryfy od dnia 29.09.2023 r. do dnia 28.09.2024 r..pdf Nowe taryfy od dnia 29.09.2023 r. do dnia 28.09.2024 r..pdf 23-08-01 07:43 168.92KB Nowe taryfy od dnia 29.09.2023 r. do dnia 28.09.2024 r..pdf pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Polecenie zapłaty [ 2 ]
Polecenie zapłaty do faktur - cofnięcie zgody.pdf Polecenie zapłaty do faktur - cofnięcie zgody.pdf 23-07-18 09:50 131.44KB Polecenie zapłaty do faktur - cofnięcie zgody.pdf pobierz
Polecenie zapłaty do faktur - zgoda.pdf Polecenie zapłaty do faktur - zgoda.pdf 23-07-18 09:40 100.56KB Polecenie zapłaty do faktur - zgoda.pdf pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Vademecum [ 1 ]
Vademecum.pdf Vademecum.pdf 15-02-26 14:22 40.57MB Vademecum.pdf pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Wody opadowe i roztopowe [ 4 ]
Oświadczenie w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do systemu kanalizacji deszczowej...pdf Oświadczenie w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do systemu kanalizacji deszczowej...pdf 21-04-06 09:12 402.83KB Oświadczenie w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do systemu kanalizacji deszczowej...pdf pobierz
UCHWAŁA NR XLII/352/21 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 24 marca 2021 r..pdf UCHWAŁA NR XLII/352/21 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 24 marca 2021 r..pdf 21-04-06 10:36 247.33KB UCHWAŁA NR XLII/352/21 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 24 marca 2021 r..pdf pobierz
ZAŁĄCZNIK DO ZARZADZENIA 121_2020 REGULAMIN DESZCZÓWKA.pdf ZAŁĄCZNIK DO ZARZADZENIA 121_2020 REGULAMIN DESZCZÓWKA.pdf 20-04-01 13:31 3.03MB ZAŁĄCZNIK DO ZARZADZENIA 121_2020 REGULAMIN DESZCZÓWKA.pdf pobierz
ZARZĄDZENIE NR 121_2020 REGULAMIN DESZCZÓWKA.pdf ZARZĄDZENIE NR 121_2020 REGULAMIN DESZCZÓWKA.pdf 20-04-01 13:31 865.49KB ZARZĄDZENIE NR 121_2020 REGULAMIN DESZCZÓWKA.pdf pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Zawarcie umowy [ 2 ]
Wniosek na zawarcie umowy o dostarczanie wody i - lub odprowadzanie ścieków.....PDF Wniosek na zawarcie umowy o dostarczanie wody i - lub odprowadzanie ścieków.....PDF 23-01-18 12:22 69.21KB Wniosek na zawarcie umowy o dostarczanie wody i - lub odprowadzanie ścieków.....PDF pobierz
Zarządzenie wewnętrzne nr 2-2019 Prezesa Zarządu MWiO sp. z o.o. z dnia 5 lutego 2019 roku w sprawie Szczegółowych warunków zawierania i realizacji umów o dostarczanie wody .pdf Zarządzenie wewnętrzne nr 2-2019 Prezesa Zarządu MWiO sp. z o.o. z dnia 5 lutego 2019 roku w sprawie Szczegółowych warunków zawierania i realizacji umów o dostarczanie wody .pdf 19-02-07 13:39 1.06MB Zarządzenie wewnętrzne nr 2-2019 Prezesa Zarządu MWiO sp. z o.o. z dnia 5 lutego 2019 roku w sprawie Szczegółowych warunków zawierania i realizacji umów o dostarczanie wody .pdf pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Zwiedzanie MWiO [ 3 ]
Zwiedzanie  Stacji Uzdatniania Wody.pdf Zwiedzanie Stacji Uzdatniania Wody.pdf 15-05-04 11:31 35.56KB Zwiedzanie  Stacji Uzdatniania Wody.pdf pobierz
Zwiedzanie Oczyszczalni Ścieków.pdf Zwiedzanie Oczyszczalni Ścieków.pdf 15-05-04 11:31 58KB Zwiedzanie Oczyszczalni Ścieków.pdf pobierz
Zwiedzanie Zabytkowej Oczyszczalni.pdf Zwiedzanie Zabytkowej Oczyszczalni.pdf 22-04-25 12:49 168.34KB Zwiedzanie Zabytkowej Oczyszczalni.pdf pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Oczyszczalnia ścieków [ 6 ]
Cennik_odpad_ściekowy_Oskar_III_transport_zm_BP_AD-1.pdf Cennik_odpad_ściekowy_Oskar_III_transport_zm_BP_AD-1.pdf 22-10-31 13:44 182.92KB Cennik_odpad_ściekowy_Oskar_III_transport_zm_BP_AD-1.pdf pobierz
Rozporządzenie w sprawie komunalnych osadów ściekowych.pdf Rozporządzenie w sprawie komunalnych osadów ściekowych.pdf 22-03-17 11:05 313.09KB Rozporządzenie w sprawie komunalnych osadów ściekowych.pdf pobierz
Wniosek na osad mokry.pdf Wniosek na osad mokry.pdf 23-09-18 13:59 633.11KB Wniosek na osad mokry.pdf pobierz
Wyciąg z Ustawy o odpadach.pdf Wyciąg z Ustawy o odpadach.pdf 22-03-17 11:03 200.94KB Wyciąg z Ustawy o odpadach.pdf pobierz
ZARZADZENIE WEWNETRZNE NR 3 CENNIK USLUGI SCIEKI DOWOZONE 2022.pdf ZARZADZENIE WEWNETRZNE NR 3 CENNIK USLUGI SCIEKI DOWOZONE 2022.pdf 22-03-11 07:42 160.56KB ZARZADZENIE WEWNETRZNE NR 3 CENNIK USLUGI SCIEKI DOWOZONE 2022.pdf pobierz
Zmiana do Rozporządzenia w sprawie komunalnych osadów sciekowych.pdf Zmiana do Rozporządzenia w sprawie komunalnych osadów sciekowych.pdf 22-03-17 11:16 603.32KB Zmiana do Rozporządzenia w sprawie komunalnych osadów sciekowych.pdf pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Odbiór odpadów komunalnych [ 3 ]
Jak segregować odpady-ulotka.pdf Jak segregować odpady-ulotka.pdf 17-01-10 10:12 6.3MB Jak segregować odpady-ulotka.pdf pobierz
Zlecenie 2023 - firmy..pdf Zlecenie 2023 - firmy..pdf 23-01-26 08:40 250.29KB Zlecenie 2023 - firmy..pdf pobierz
Zlecenie 2023 - os. fizyczne..pdf Zlecenie 2023 - os. fizyczne..pdf 23-01-26 08:39 250.39KB Zlecenie 2023 - os. fizyczne..pdf pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Recykler [ 1 ]
Wniosek o odtworzenie nawierzchni asfaltowej RR Wniosek o odtworzenie nawierzchni asfaltowej RR 23-01-18 14:25 125.93KB Wniosek o odtworzenie nawierzchni asfaltowej RR pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Wydawanie warunków technicznych i uzgadnianie projektów [ 5 ]
Cennik_za_usługi_wodociągowo_kanaliza....pdf Cennik_za_usługi_wodociągowo_kanaliza....pdf 23-03-13 09:31 285.45KB Cennik_za_usługi_wodociągowo_kanaliza....pdf pobierz
Wniosek o uzgodnienie projektu FST Wniosek o uzgodnienie projektu FST 23-01-17 10:40 675.39KB Wniosek o uzgodnienie projektu FST pobierz
Wniosek o wydanie warunków technicznych kanalizacja deszczowa FST  .pdf Wniosek o wydanie warunków technicznych kanalizacja deszczowa FST .pdf 23-01-17 10:41 700.57KB Wniosek o wydanie warunków technicznych kanalizacja deszczowa FST  .pdf pobierz
Wniosek o wydanie warunków technicznych wod-kan FST  Wniosek o wydanie warunków technicznych wod-kan FST 23-01-17 10:41 710.12KB Wniosek o wydanie warunków technicznych wod-kan FST  pobierz
Wniosek o zapewnienie dostawy wody i odprowadzanie ścieków.pdf Wniosek o zapewnienie dostawy wody i odprowadzanie ścieków.pdf 23-01-12 12:58 70.4KB Wniosek o zapewnienie dostawy wody i odprowadzanie ścieków.pdf pobierz
  • Deszczówka

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl