Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o.

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Dokumenty do pobrania

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Dokumenty do pobrania [ 1 ]
Informacja o wyboorze - biegły rewident 2016 - 10.2016.pdf Informacja o wyboorze - biegły rewident 2016 - 10.2016.pdf 16-10-20 07:33 300.92KB Informacja o wyboorze - biegły rewident 2016 - 10.2016.pdf pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: iBOK [ 3 ]
iBOK Instrukcja iBOK Instrukcja 12-07-17 11:57 645.57KB iBOK Instrukcja pobierz
iBOK Oświadczenie iBOK Oświadczenie 13-08-21 14:03 42.31KB iBOK Oświadczenie pobierz
iBOK Regulamin korzystania iBOK Regulamin korzystania 12-08-11 10:02 92.84KB iBOK Regulamin korzystania pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Opłaty za wodę i ścieki [ 1 ]
Decyzja nr GD.RET.070.144.D.2018.KR.pdf Decyzja nr GD.RET.070.144.D.2018.KR.pdf 18-06-06 07:51 6.59MB Decyzja nr GD.RET.070.144.D.2018.KR.pdf pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Polecenie zapłaty [ 2 ]
Polecenie zapłaty do faktur - cofnięcie zgody.pdf Polecenie zapłaty do faktur - cofnięcie zgody.pdf 14-02-26 11:43 143.36KB Polecenie zapłaty do faktur - cofnięcie zgody.pdf pobierz
Polecenie zapłaty do faktur - zgoda.pdf Polecenie zapłaty do faktur - zgoda.pdf 14-02-26 11:39 147.12KB Polecenie zapłaty do faktur - zgoda.pdf pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Przyłączenie do sieci [ 4 ]
Cennik za usługi wydania warunków technicznych i uzgodnienia projektu Cennik za usługi wydania warunków technicznych i uzgodnienia projektu 12-08-11 08:33 63.92KB Cennik za usługi wydania warunków technicznych i uzgodnienia projektu pobierz
Wniosek o uzgodnienie projektu budowlanego 2019r. Wniosek o uzgodnienie projektu budowlanego 2019r. 19-01-14 07:37 83.43KB Wniosek o uzgodnienie projektu budowlanego 2019r. pobierz
Wniosek o wydanie warunków technicznych 2019r. Wniosek o wydanie warunków technicznych 2019r. 19-01-14 07:37 97.63KB Wniosek o wydanie warunków technicznych 2019r. pobierz
Wniosek o zapewnienie dostawy wody i odprowadzanie ścieków.pdf Wniosek o zapewnienie dostawy wody i odprowadzanie ścieków.pdf 18-06-25 11:44 414.72KB Wniosek o zapewnienie dostawy wody i odprowadzanie ścieków.pdf pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Vademecun [ 1 ]
Vademecum.pdf Vademecum.pdf 15-02-26 14:22 40.57MB Vademecum.pdf pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Zawarcie umowy [ 2 ]
Wniosek na zawarcie umowy o dostarczanie wody i - lub odprowadzanie ścieków.....PDF Wniosek na zawarcie umowy o dostarczanie wody i - lub odprowadzanie ścieków.....PDF 18-09-06 09:55 57.46KB Wniosek na zawarcie umowy o dostarczanie wody i - lub odprowadzanie ścieków.....PDF pobierz
Zarządzenie wewnętrzne nr 2-2019 Prezesa Zarządu MWiO sp. z o.o. z dnia 5 lutego 2019 roku w sprawie Szczegółowych warunków zawierania i realizacji umów o dostarczanie wody .pdf Zarządzenie wewnętrzne nr 2-2019 Prezesa Zarządu MWiO sp. z o.o. z dnia 5 lutego 2019 roku w sprawie Szczegółowych warunków zawierania i realizacji umów o dostarczanie wody .pdf 19-02-07 13:39 1.06MB Zarządzenie wewnętrzne nr 2-2019 Prezesa Zarządu MWiO sp. z o.o. z dnia 5 lutego 2019 roku w sprawie Szczegółowych warunków zawierania i realizacji umów o dostarczanie wody .pdf pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Zwiedzanie MWiO [ 2 ]
Zwiedzanie  Stacji Uzdatniania Wody.pdf Zwiedzanie Stacji Uzdatniania Wody.pdf 15-05-04 11:31 35.56KB Zwiedzanie  Stacji Uzdatniania Wody.pdf pobierz
Zwiedzanie Oczyszczalni Ścieków.pdf Zwiedzanie Oczyszczalni Ścieków.pdf 15-05-04 11:31 58KB Zwiedzanie Oczyszczalni Ścieków.pdf pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Odbiór odpadów komunalnych [ 6 ]
Cennik za przyjęcie odpadów do Zakładu Gospodarki Odpadami w Zakurzewie od 01.01.2019r.pdf Cennik za przyjęcie odpadów do Zakładu Gospodarki Odpadami w Zakurzewie od 01.01.2019r.pdf 18-11-05 08:29 4.49MB Cennik za przyjęcie odpadów do Zakładu Gospodarki Odpadami w Zakurzewie od 01.01.2019r.pdf pobierz
Jak segregować odpady-ulotka.pdf Jak segregować odpady-ulotka.pdf 17-01-10 10:12 6.3MB Jak segregować odpady-ulotka.pdf pobierz
Klauzula informacyjna Zakurzewo.pdf Klauzula informacyjna Zakurzewo.pdf 18-06-26 13:18 284.71KB Klauzula informacyjna Zakurzewo.pdf pobierz
REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W ZAKURZEWIE.pdf REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W ZAKURZEWIE.pdf 17-01-10 10:17 581.49KB REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W ZAKURZEWIE.pdf pobierz
Wyciąg z regulaminu świadczenia usług przez Zakład Gospodarki Odpadami. Wyciąg z regulaminu świadczenia usług przez Zakład Gospodarki Odpadami. 18-12-14 09:12 806.84KB Wyciąg z regulaminu świadczenia usług przez Zakład Gospodarki Odpadami. pobierz
Zlecenie na podstawienie kontenera wersja od 19.03.2019.pdf Zlecenie na podstawienie kontenera wersja od 19.03.2019.pdf 19-03-19 09:38 731.81KB Zlecenie na podstawienie kontenera wersja od 19.03.2019.pdf pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Recykler [ 1 ]
Wniosek o odtworzenie nawierzchni asfaltowej Wniosek o odtworzenie nawierzchni asfaltowej 12-07-18 15:45 124.42KB Wniosek o odtworzenie nawierzchni asfaltowej pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Usługi dodatkowe [ 1 ]
Cennik usług wodociągowo – kanalizacyjnych świadczonych przez MWiO sp. z o.o. na rzecz osób trzecich...pdf Cennik usług wodociągowo – kanalizacyjnych świadczonych przez MWiO sp. z o.o. na rzecz osób trzecich...pdf 17-08-03 12:38 1.28MB Cennik usług wodociągowo – kanalizacyjnych świadczonych przez MWiO sp. z o.o. na rzecz osób trzecich...pdf pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Wydawanie warunków technicznych i uzgadnianie projektów [ 4 ]
Cennik za usługi wydania warunków technicznych i uzgodnienia projektu Cennik za usługi wydania warunków technicznych i uzgodnienia projektu 12-07-18 15:32 63.92KB Cennik za usługi wydania warunków technicznych i uzgodnienia projektu pobierz
Wniosek o uzgodnienie projektu budowlanego 2019r. Wniosek o uzgodnienie projektu budowlanego 2019r. 19-01-14 07:34 83.43KB Wniosek o uzgodnienie projektu budowlanego 2019r. pobierz
Wniosek o wydanie warunków technicznych 2019r. Wniosek o wydanie warunków technicznych 2019r. 19-01-14 07:35 97.63KB Wniosek o wydanie warunków technicznych 2019r. pobierz
Wniosek o zapewnienie dostawy wody i odprowadzanie ścieków.pdf Wniosek o zapewnienie dostawy wody i odprowadzanie ścieków.pdf 18-07-17 07:39 407.73KB Wniosek o zapewnienie dostawy wody i odprowadzanie ścieków.pdf pobierz

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl