Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o.

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Aktualności

Na sprzedaż niezabudowana nieruchomość będąca własnością Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni sp. z o.o. w Grudziądzu

(2023-11-14)

NA SPRZEDAŻ

niezabudowana nieruchomość –  własność

Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni sp. z o.o. w Grudziądzu

 

  1. Nieruchomość o powierzchni 11 356 m² (1,1356 ha)

Przeznaczenie:

Nieruchomość przeznaczona pod zabudowę usługową oraz parkingi, z dopuszczeniem lokalizacji:

¾  zabudowy usługowej, tym handlowej o pow. sprzedaży nie większej niż 2.000 m2 wraz z infrastrukturą towarzyszącą ze szczególnym uwzględnieniem obsługi komunikacyjnej, w tym: stacji paliw i innych usług związanych z motoryzacją,

¾  parkingów,

¾  parkingów systemu „park & ride” (symbol 17U/KS).

Nieruchomość posiada możliwość przyłączenia do następujących sieci infrastruktury technicznej: elektroenergetycznej, wodociągowej, miejskiej sieci ciepłowniczej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Na terenie nieruchomości nie występuje infrastruktura gazowa. Na każdą z sieci przyszły właściciel musi wystąpić o szczegółowe warunki przyłączenia do odpowiedniego operatora.

 

Dostęp do nieruchomości z drogi publicznej może nastąpić tylko z ulicy Macieja Rataja po uzgodnieniu zjazdu w Zarządzie Dróg Miejskich w Grudziądzu.

Niniejsza nieruchomość znajduje się w niedalekiej odległości od węzła autostradowego – Grudziądz autostrady A1, która jest częścią europejskiego korytarza transportowego łączącego Skandynawię z południem Europy. Autostrada przebiega w bezpośrednim sąsiedztwie miasta. W promieniu 20 km zlokalizowany jest inny ważny węzeł autostrady – Lisewo, Nowe Marzy oraz Warlubie. W realizacji jest także projekt budowy drogi szybkiego ruchu S5 Poznań – Bydgoszcz - Olsztyn, która połączy zachodnie obszary kraju z północno-wschodnimi stronami Polski. Grudziądz graniczy jeszcze z jedną ważną trasą – Międzynarodową droga E 75 Gdańsk-Cieszyn co umożliwia szybką podróż do Trójmiasta          w około 1h. Przez sam Grudziądz przebiegają dwie drogi krajowe DK 16 w kierunku Olsztyna oraz DK 55 biegnąca w stronę Nowego Dworu Gdańskiego. Dodać należy, że przez Grudziądz przebiegają także linie kolejowe: Toruń - Malbork, Działdowo – Chojnice.

Położenie nieruchomości przy ul. Macieja Rataja w Grudziądzu

działki nr 3/3, 8/148, 8/154, nr 31/8 obręb 137

Nieruchomość położona jest na terenie, gdzie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Szosą Toruńską, Rataja, osiedlem Ceynowy, osiedlem Mniszek, lasem i ulicą Południową. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzony Uchwałą Nr XXV/63/16 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 31 sierpnia 2016 r.

 

Powierzchnia całkowita 11356 m²

Cena za m² - 172,23 zł

 

Więcej informacji pod nr tel. 56 45 04 874, e-mail

  • Deszczówka

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl