Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o.

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Aktualności

"Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej w Grudziądzu".

(2010-01-13)

W dniu 12.01.2010 r. Krzysztof Dąbrowski - Prezes Zarządu Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni sp. z o.o. podpisał kolejną umowę realizowaną w ramach projektu "Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej w Grudziądzu".

Umowa została podpisana z lokalnym producentem pomp i układów pompowych- firmąHydro-Vacuum S.A. z Grudziądza.Przedmiotem umowy jest dostawa pomp sieciowych, które zabudowane zostaną na Stacji Uzdatniania Wody, gdzie wykorzystywane będą do tłoczenia wody do sieci wodociągowej. Wartość podpisanej umowy wynosi218 750,00 zł (netto).Umowa będzie realizowana w terminie 12 tygodni od dnia jej podpisania.

Umowa ta jest pierwszą z czterech umów przewidzianych w ramach prowadzonego postępowania przetargowego pn. „Dostawa urządzeń do technologii uzdatniania”.

W najbliższym czasie zostaną podpisane pozostałe umowy obejmujące m.in. dostawę przepływomierzy elektromagnetycznych, urządzeń do dezynfekcji wody promieniami UV, aeratorów kaskadowych do napowietrzania wody.

Dostawy urządzeń do technologii uzdatniania są bezpośrednio związane z trwającą obecnie kompleksową modernizacją Stacji Uzdatniania Wody.

Przedmiotowa inwestycja zrealizowana zostanie w ramach Działania 2.1. – Rozwój infrastruktury wodno - ściekowej, którego głównym celem jest ochrona i poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni sp. z o.o. w Grudziądzu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007-2013.

Dane dotyczące projektu:

Całkowita wartość projektu w ramach RPO wynosi:20 082 304,90 zł+ VAT = 24 502 119,98 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 8 781 520,00 zł (netto)

  • Deszczówka

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl