Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o.

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Aktualności

"solidna firma 2012"

(2013-03-06)

solidna firma 2012

W 2012 roku Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. dołączyła do grona najlepszych i zdobyła po raz kolejny ten zaszczytny tytuł. Certyfikaty Solidna Firma są najskuteczniejszym potwierdzeniem wiarygodności firmy jako rzetelnego płatnika oraz dobrego pracodawcy. Program ten od 2002 roku promuje firmy, które są dokładnie weryfikowane. Dokument poświadczający o uzyskaniu tytułu Solidna Firma wykonany jest przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych. Udział w programie ma za sobą wiele korzyści m.in. promocji firmy w prasie i telewizji, możliwości udziału w szkoleniach i seminariach, nawiązaniu nowych kontaktów biznesowych oraz dostępu do programów dofinansowanych z funduszu Unii Europejskiej. Program Solidna Firma jest najlepiej promowanym przedsięwzięciem tego typu w Polsce i nadal się rozwija. Laureatami są zarówno firmy małe, średnie jak i duże. Listy laureatów zostały umieszczone na ponad 3000 billboardów, tysiącach plakatów oraz w publikacjach prasowych, folderach i ulotkach. Weryfikacja firm przebiega w trzech etapach. Pierwszy etap to ankieta samooceny, która zostaje dokładnie zweryfikowana przez ekspertów. W drugim etapie firma biorąca udział w programie musi okazać szereg dokumentów i zaświadczeń wynikających z solidności przedsiębiorstwa. Trzeci etap to Kolegium Regionalne, które dokonuje ostatecznej oceny i wydaje decyzję o przyznaniu certyfikatu oraz sama wizytacja, która polega na wcześniejszym umówieniu się w dogodnym terminie i wizytacji przez koordynatorów programu Solidna Firma. Podczas finału regionalnego przedstawiciel firmy odbiera przyznany mu certyfikat.

  • Deszczówka

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl