Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o.

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Aktualności

PRZEDŁUŻENIE OBOWIĄZYWANIA TARYF NA 2015 ROK

(2014-11-04)

Działając na podstawie art. 24 ust. 9a i 10 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.) Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr LII/115/14 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29 października 2014 r. przedłuża się czas obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Grudziądza zatwierdzonych Uchwałą Nr XLI/108/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 listopada 2013r. Obowiązywanie taryf zostaje przedłużone do dnia 31 grudnia 2015 r.Ceny i stawki publikujemy w zakładce Klient / Ceny wody i ścieków.

  • Deszczówka

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl