Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o.

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Aktualności

„Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno – ściekowej w Grudziądzu”

(2014-01-01)
MWiO sp. z o.o. pozyskała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (Priorytet I „Gospodarka wodno – ściekowa”. Działanie 1.1 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM).

INFORMACJE O ODPADACH NA STRONIE WWW

(2013-07-26)
Informujemy, że została uruchomiona strona internetowa www.odpady.grudziadz.pl zawierająca wszystkie informacje o odpadach w naszym mieście administrowana przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Sposób wnoszenia opłat - odpady

(2013-07-11)
Wprowadzenie Nowego Systemu gospodarowania odpadami wymaga również wprowadzenia zmian dotyczących sposobu płatnosci za odbierane odpady.

Chłodząca kurtyna wodna w centrum miasta

(2013-06-25)
W związku z falą upałów podobnie jak w poprzednich latach na skwerze przy ul. Al. 23 Stycznia Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia uruchomiły kurtynę wodną. Kurtyna działa na zasadzie wyrzucania na odpowiednią wysokość przez system dysz zimnego strumienia wody, która tworząc przyjemną mgiełkę schładza i nawilża powietrze.
  • Deszczówka

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl