Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o.

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Aktualności

Centrum Edukacji Ekologicznej

(2015-09-21)
19 września oficjalnie otwarto Centrum Edukacji Ekologicznej w Zakurzewie koło Grudziądza. Projekt „Budowy Centrum Edukacji Ekologicznej w Zakurzewie koło Grudziądza” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni sp. z o.o. w Grudziądzu.

Zwiedzanie MWiO

(2015-05-04)
Szanowni Państwo informujemy, że w celach edukacyjnych istnieje możliwość bezpłatnego grupowego zwiedzania przez przedszkola i szkoły Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Hallera oraz Oczyszczalni Ścieków w Nowej Wsi k/Grudziądza.

SEMINARIUM W LABORATORIUM MWiO.

(2015-04-24)
W dniu 22.04.2015 na terenie Laboratorium Centralnego przy udziale około 50 słuchaczy z różnych laboratoriów (branży wod-kan) odbyło się seminarium pt. ”Analityka w Laboratorium”.
  • Deszczówka

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl