Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o.

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Wydział Produkcji Wody

Ujęcie wody miasta Grudziądza zlokalizowane jest w Lesie Rudnickim. Obecnie użytkowanych jest 25 studni, z czego 23 to studnie ujmujące warstwę czwartorzędową oraz 2 studnie obejmujące warstwę trzeciorzędową.Woda z ujęcia pompowana jest w kierunku Stacji Uzdatniania Wody.

Zdolność produkcyjna Stacji Uzdatniania Wody wynosi 32 tysiące m3 wody dobowo przy poborze rzeczywistym wynoszącym około 16 tysięcy m3 wody. Taka ilość w pełni zabezpiecza zapotrzebowanie miasta i gminy w wodę. Zasilanie SUW z dwóch stron zapewnia ciągłość energetyczną dostaw wody mieszkańcom.

Starania o powstanie nowej Stacji Uzdatniania Wody podjęto już w 1963 r., a budowę rozpoczęto w 1973r. Gotową stację oddano do użytku 21 grudnia 1984 roku, podczas obchodów 85 rocznicy powstania wodociągów. W 2011 roku przeprowadzono modernizację usprawniającą technologię uzdatniania wody poprzez wykonanie nowego systemu jej napowietrzania (aeratory kaskadowe), wymianę skorodowanych rurociągów i armatury oraz wprowadzenie pełnej automatyzacji i monitorowania procesu uzdatniania wody. W celu zapewnienia bezpieczeństwa mikrobiologicznego wody tłoczonej do miasta zabudowano także dwie lampy UV.

Zdolność produkcyjna Stacji Uzdatniania Wody wynosi 32 tysiące m3 wody na dobę przy poborze rzeczywistym wynoszącym około 16 tysięcy m3. Taka ilość w pełni zabezpiecza zapotrzebowanie miasta i gminy w wodę. Zasilanie SUW z dwóch stron zapewnia ciągłość energetyczną dostaw wody mieszkańcom.

 

 

WYDZIAŁ PRODUKCJI  WODY REALIZUJE:

Monitoring sieci wodociągowej:

  • badanie strat na sieciach
  • wykrywanie awarii
  • modelowanie sieci wodociągowej

Dezynfekcja sieci wodociągowej:

  • usługi doradcze w zakresie sposobu i metody dezynfekcji
  • usługi dezynfekcji sieci wodociągowej u klienta zewnętrznego

 

WYDZIAŁ PRODUKCJI  WODY

86-300 Grudziądz, ul. Hallera 79
KIEROWNIK WYDZIAŁU – Wojciech Figalski
tel.: (56) 45 04 949

 

  • Deszczówka

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl